ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
e-Tender Details - Kerala Govt. Polytechnic College Kozhikode - Lap top computer- GEM Purchase - Request for Publication of Bid Document - Reg 14-07-2022 470
e-Tender Details - Kerala Government Polytechnic College Kozhikode - Equipment for Tool & Die Engineering Department – Reg 12-07-2022 361
Government Engineering College, Wayanad - Quotation for the supply and installation of 5 KVA Solar inverter with battery for Electrical & Electronics Engineering Department - Reg 05-07-2022 387
e-Tender Details - College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Purchase of Consumables for Applied Art Department – Reg 04-07-2022 319
e-Tender Details - Government Engineering College Wayanad – Quotation for Water Proofing work at administrative Block – Reg 04-07-2022 364
e-Tender Details - Government Engineering College Wayanad – Purchase of 53 nos of desktop computers to Electrical and Electronics Engineering Dept. (24 Nos) & Electronics and Communication Engineering Dept .(29 Nos)– Reg 01-07-2022 317
e-Tender Details - Government Engineering College Wayanad – Quotation for the supply of pneumatic comparator to Mechanical department – Reg 01-07-2022 287
e-Tender Details - Maharaja's Technological Institute Thrissur – Supply and Instillation of 7 Number of 1.5 Ton Split Air Conditioner to Computer & Electronics Department – Reg 22-06-2022 412
e-Tender Details - Government Engineering College Bartonhill – Purchase of 96 numbers of SMF Batteries for IT Department – Reg 15-06-2022 491
e-Tender Details - Government Engineering College Bartonhill – USRP Kit and Daughter Board to conduct the Laboratory Course – Reg 15-06-2022 302

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.