ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Short Tender Notice – Technical High School ,kulathoor-Two five star split Air-conditioners along with Volatage Stabilizers 18-09-2017 2705
Short Tender Notice – Technical High School ,kulathoor-5 KVA UPS 18-09-2017 2806
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur(Purchase) 11-09-2017 2873
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Furniture for the use of Library – Reg 10-08-2017 2765
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Physical Fitness Equipments for the use of Physical Education Department – Reg 09-08-2017 3466
ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - കൃഷ്ണപുരം ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‍കൂള്‍ - സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ്സ്മുറിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി എല്‍.സി.ഡി. പ്രൊജക്റ്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-07-2017 3395
Short Tender Notice – Government Technical High School – Supply of Equipments and Tools for Automobile Section – Reg 24-06-2017 3133
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Instruments for the use of Concrete Lab of Civil Engineering Department – Reg 01-06-2017 3479
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Equipments for the use of Mechanical Workshop – Reg 01-06-2017 3277
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Equipments for the use of Electrical Machine Lab of Electrical Engineering Department – Reg 01-06-2017 3138

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.