ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Paint - Reg 23-01-2018 3041
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Floor Mats - Reg 23-01-2018 2722
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Curtain - Reg 23-01-2018 2889
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Sign Board - Reg 23-01-2018 2790
Tender Notice – Government Polytechnic College, Kalamassery – Supply of Split AC– Reg 12-01-2018 2816
Short Tender Notice – Government Polytechnic College, Meenangadi – Purchase of Equipments for Physical Education Department– Reg 06-01-2018 3181
Short Tender Notice – Government Polytechnic College, Kalamassery – Purchase of Computer Peripherals– Reg 04-01-2018 2681
Short Tender Notice – Government Polytechnic College, Perumbavoor – Purchase of Pneumatic Equipments for Mechanical Engineering Department– Reg 04-01-2018 2740
Short Tender Notice – Government Polytechnic College, Perumbavoor – Purchase of Equipments for Electronics & Communication Department– Reg 04-01-2018 2667
Government Polytechnic College, Adoor - Sealed Tenders are invited for the Supply of Sports Items - Reg 16-12-2017 2371

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.