ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Survey Lab – Reg 18-09-2018 1974
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Material Testing Lab – Reg 18-09-2018 1935
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of CNC Trainer Lathe and Milling Machine – Reg 18-09-2018 2475
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of Computer Stationery Items for the use of CSE Department – Reg 15-09-2018 2097
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of 2 Channel Digital Storage Oscilloscope for the use of TBI Centre – Reg 15-09-2018 1960
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of various items for the use of Power Electronics Lab of EEE Department – Reg 15-09-2018 1937
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed quotations are invited for the purchase of Air Condition Units - Reg 15-09-2018 1982
Government Polytechnic College, Mattannur – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for setting up of E-yantra Lab - Reg 11-09-2018 2090
Govt. Polytechnic College , Adoor – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for Product Testing Lab of Polymer Technology 21-08-2018 2203
Govt. Polytechnic College , Adoor – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for Latex Technology Lab of Polymer Technology 21-08-2018 1972

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.