ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
മഹാരാജാസ് ടെക്നോളോജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , തൃശൂർ - ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 05-11-2018 1923
രാജാരവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് , മാവേലിക്കര - അപ്ലൈഡ്‌ ആർട്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ്‌ & സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ് 01-11-2018 2113
രാജാരവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് , മാവേലിക്കര - സ്കൾപചർ ഡിപ്പാർട്മെന്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ്‌ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ് 01-11-2018 2343
Office of Directorate of Technical Education - Sealed Tenders are invited for the Annual Maintenance Contract of Computers – Reg 11-10-2018 2293
Government Polytechnic College, Kalamassery – Sealed Competitive Tenders are invited for the Supply of Consumables - Reg 08-10-2018 2177
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of JACK Software for the use of Industrial Engineering Lab – Reg 04-10-2018 2300
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of Bend Rebend Testing Machine for Material Testing Laboratory – Reg 25-09-2018 2307
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Concrete Lab – Reg 18-09-2018 2195
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Geo Technical Engineering Lab – Reg 18-09-2018 2120
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Survey Lab – Reg 18-09-2018 1968

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.