ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of various software for the use of various departments – Reg 24-11-2018 195
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of HIL Real Time Emulater – HIL 402 for the research work related to Renewable and Electric Vehicle System for QIP Centre in EEE Department – Reg 24-11-2018 184
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of Layer 2 Edge Switch, WiFi Access Point and License enhancement of WiFi Controller – Reg 24-11-2018 166
Government Technical High School, Nedumangad – Sealed and competitive Tenders are invited for the Supply and Installation of 4 numbers of 2 Ton 3 Star Inverter AC along with Stabilizers – Reg 23-11-2018 186
Government Technical High School, Nedumangad – Sealed and competitive Tenders are invited for the Furnishing of Library – Reg 23-11-2018 193
Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Wooden Furniture Equipments for the Painting Department – Reg 22-11-2018 181
Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Consumables for the Painting Department – Reg 22-11-2018 186
Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Electronics Equipments for the Applied Art Department – Reg 22-11-2018 214
Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Consumables (Art Materials) for the Painting Department – Reg 22-11-2018 189
മഹാരാജാസ് ടെക്നോളോജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , തൃശൂർ - ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 05-11-2018 260
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.