ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
E- tenders are invited for the supply of Inverter and Battery for TBI Centre of Govt.Engineering College, Wayand 24-03-2023 369
E- tenders are invited for the supply & installation of 1.5 ton split air conditioner for Electrical & Electronics Engineering Software lab & HOD room of Mechanical engineering Department of GEC Wayand 24-03-2023 460
E- tenders are invited for the supply of Universal Vibration Apparatus for the Mechanical Engineering department of Govt.Engineering College, Wayanad. 14-03-2023 692
Quotation for the Supply of Pipes & Plumbing Fittings to Civil Engineering Department. 10-03-2023 329
GEC Kozhikode - Purchase of Laboratory Equipment for MT Lab of Civil Engineering Department date extended 08-03-2023 371
GEC Kozhikode - Quotation -Supply and setting up of Dismantling type Cricket Net and Cricket Mat - Date and Time extended -reg 25-02-2023 474
GEC Kozhikode - Quotation -Supply of Laboratory Equipment for MT lab - Date and Time extended -reg 25-02-2023 434
GEC Kozhikode - Quotation - Details of Calibration Work at MT Lab (Specification) -Publishing - reg 24-02-2023 370
E- tenders are invited for the supply of PL C Trainer Kit & Motion controller using AC/DC motor.servo motors and encoders for the Mechanical Engineering department of Govt.Engineering College ,Wayanad. 22-02-2023 397
GEC Kozhikode - Quotation - Calibration of Equipment's of MT Lab of Civil Engineering Department- Publishing - reg 17-02-2023 365

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.