ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Tender Notice - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Lab Equipments for Government Polytechnic College, Kalamassery – Reg 28-10-2019 1695
Tender Notice - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Various Equipments for the Physical Education Section of Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Reg 22-10-2019 1501
Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of 5 KVA online UPS for Government Polytechnic College, Kalamassery – Reg 14-10-2019 1613
Short Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of Online UPS for Applied Art Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Reg 11-10-2019 1470
Short Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of Sound Equipments for Visiting Faculty Rooms of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Reg 11-10-2019 1611
Re-Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of Consumables and Stationery Items for Applied Art Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Reg 01-10-2019 1575
Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Tools and Equipments for Sculpture Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Reg 18-09-2019 1567
രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, മാവേലിക്കര - സ്കൾപ്‍ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച് 27-08-2019 1868
രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, മാവേലിക്കര - സ്കൾപ്‍ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് റിവോൾവിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം & റിവോൾവിങ്ങ് സ്റ്റാന്റ് വാങ്ങുന്നത്‌ -സംബന്ധിച്ച് 27-08-2019 1619
Sealed competitive tenders are invited for the supply of various Equipments for the Electrical & Electronics branch of Maharaja’s Technological Institute, Thrissur. 21-08-2019 1927

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.