ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Inviting E-Tender for Purchase of Digital IC Trainer Kits in Digital Electronics Lab of ECE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 25-11-2019 1790
Inviting E-Tender for Purchase of Thermosel for Transportation Engineering Lab in Civil Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 18-11-2019 1436
Inviting E-Tender for Purchase of Tool and Cutter Grinding Machine, Vertical Turret Ram Milling Machine, Shaping Machine for Mechanical Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 18-11-2019 1552
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of Furniture for Various Departments in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 15-11-2019 1363
Tender Date Extension Notice - Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Sound Equipments for Visiting Faculty Room of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Reg 13-11-2019 1491
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of 3 Axis CNC Milling Machine for TBI in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 13-11-2019 1380
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of 87 CCTV Camera in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 1371
Notice - Inviting Bid in GEM for purchase of LED Display for Smart Classroom in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 1703
Notice - Inviting Bid in GEM for purchase of LCD projector for Smart Classroom in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 1401
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of Bowling Machine in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 1359

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.