ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of Electronic Devices for the Prototyping and Research Activities in TBI for Government Engineering College, Bartonhill – Reg 07-01-2020 1552
Government Polytechnic College, Vechoochira - Sealed and Competitive Tenders are Invited for the Supply of Equipments for Physics Lab- Reg 03-01-2020 1564
Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of equipments for the use of General Workshop of this Institution as per the condition shown below- Reg 01-01-2020 1392
Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of LCD Projector for the use of this Institution as per the condition shown below-Reg 30-12-2019 1377
Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation surveillance cameras and accessories in the campus and hostel of this institution-Reg 30-12-2019 1325
Purchase of Furniture for the Canteen of the Office – Publishing – of Reg 28-12-2019 1377
RE-TENDER NOTICE - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Lab equipments for Gptc, Kalamassery – Reg 19-12-2019 1426
Inviting Bid in GeM for Purchase of Digital Service Oscilloscope for EEE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 12-12-2019 1341
Inviting Bid in GeM for Purchase of AC for EEE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 30-11-2019 1592
Notice – Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of LCD Projector for the use of this Institution as per the condition shown below 26-11-2019 1416

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.