ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam - Sealed quotations are invited for the purchase of Instrument Meters of various ratings for Electrical Machines Lab, Power Electronics Lab, and Electrical Measurements Lab of Electrical and Electronics Engin 26-02-2019 570
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam - Sealed quotations are invited for the purchase of 2 IOT Components required for the Department of Electronics and Communication Engineering – reg 26-02-2019 493
Government Polytechnic College Muttom- Sealed tenders are invited for the maintanance work of Machines in Heat Engine Lab. 22-02-2019 458
Government Technical High School, Pala - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Equipment to Automobile section 15-02-2019 474
Government Technical High School, Pala - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Equipment for Electronics lab 15-02-2019 494
Maharaja’s Technological Institute, Thrissur- Sealed competitive tenders are invited for the supply and Installation of surveillance camera. 15-02-2019 350
Government Technical High school, Pala - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Furniture 12-02-2019 385
Government Polytechnic College Meenangadi - Supply and Installation of 10 KVA UPS - Reg 11-02-2019 323
Notice Inviting E-Tender for Purchase of 3D Printer for TBI in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 04-02-2019 326
Maharajas’ Technological Institute, Thrissur - Sealed Competitive tenders are invited for the supply of Laptop and allied Computer accessories – Reg 05-01-2019 517

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.