ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Re-tender Notice - Annual maintenance contract for Lift 1 and 2 in Government Engineering College Barton Hill - Reg 05-02-2022 326
Maharaja's Technological Institute, Thrissur – Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation of Equipments for Computer Branch – Reg 28-01-2022 422
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for Video Coverage – Reg 06-01-2022 428
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for providing Aluminium Fabrication / PVC Sheet Work Shelf at Physics Lab – Reg 06-01-2022 363
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for the supply and installation of PA System – Reg 06-01-2022 345
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for the supply and installation of Sanitary Napkin destroyer machine – Reg 06-01-2022 299
Maharaja's Technological Institute, Thrissur – Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation of two numbers of 5KVA UPS with 10 batteries each for Computer Branch – Reg 06-01-2022 313
Notice Inviting E-Tender for Purchase of Rotary Engine Stand suitable for Mercedes Benz Engines in ADAM lab in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 04-01-2022 281
Government Engineering College, Bartonhill - CBR Testing Machine with Digital flow and load read out values in Civil Department - Reg 03-01-2022 296
Government Engineering College, Bartonhill - Purchase of One Potentiostat / Galvanostat and Standard cell Kit for the Nanoelectronics Research Lab in the ECE department - Reg 03-01-2022 274
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.