ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Maharaja’s Technological Institute, Thrissur- Sealed competitive tenders are invited for the supply and Installation of surveillance camera. 15-02-2019 237
Government Technical High school, Pala - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Furniture 12-02-2019 260
Government Polytechnic College Meenangadi - Supply and Installation of 10 KVA UPS - Reg 11-02-2019 210
Notice Inviting E-Tender for Purchase of 3D Printer for TBI in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 04-02-2019 222
Maharajas’ Technological Institute, Thrissur - Sealed Competitive tenders are invited for the supply of Laptop and allied Computer accessories – Reg 05-01-2019 400
College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Short Quotation Notification - Purchase of Library Books - Reg 20-12-2018 422
Sealed competitive tenders are invited for the supply of MIG/MAG Welding machine for this institution 20-12-2018 415
Sealed competitive tenders are invited for the supply of furnitures for Office of Directorate of Technical Education, Thiruvananthapuram - Reg 05-12-2018 500
Government Technical High school, Pala - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Furniture 05-12-2018 472
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed Tenders are invited for the renewal of Microsoft Campus Agreement – Reg 01-12-2018 465
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.