ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for Video Coverage – Reg 06-01-2022 80
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for providing Aluminium Fabrication / PVC Sheet Work Shelf at Physics Lab – Reg 06-01-2022 65
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for the supply and installation of PA System – Reg 06-01-2022 74
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for the supply and installation of Sanitary Napkin destroyer machine – Reg 06-01-2022 66
Maharaja's Technological Institute, Thrissur – Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation of two numbers of 5KVA UPS with 10 batteries each for Computer Branch – Reg 06-01-2022 71
Notice Inviting E-Tender for Purchase of Rotary Engine Stand suitable for Mercedes Benz Engines in ADAM lab in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 04-01-2022 67
Government Engineering College, Bartonhill - CBR Testing Machine with Digital flow and load read out values in Civil Department - Reg 03-01-2022 73
Government Engineering College, Bartonhill - Purchase of One Potentiostat / Galvanostat and Standard cell Kit for the Nanoelectronics Research Lab in the ECE department - Reg 03-01-2022 72
Re-tender Notice - Inviting E-Tender for Annual maintenance contract for Lift 1 & 2 in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 24-12-2021 103
Quotation Notice – Government Polytechnic College, Palakkad - Quotation for providing Ferro Cement shelf in Physics Lab - Reg 17-12-2021 142
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.