ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Tools and Equipments for Sculpture Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Reg 18-09-2019 31
രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, മാവേലിക്കര - സ്കൾപ്‍ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച് 27-08-2019 122
രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, മാവേലിക്കര - സ്കൾപ്‍ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് റിവോൾവിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം & റിവോൾവിങ്ങ് സ്റ്റാന്റ് വാങ്ങുന്നത്‌ -സംബന്ധിച്ച് 27-08-2019 103
Sealed competitive tenders are invited for the supply of various Equipments for the Electrical & Electronics branch of Maharaja’s Technological Institute, Thrissur. 21-08-2019 194
Sealed competitive tenders are invited for the supply of various Equipments for the Electrical & Electronics branch of Maharaja’s Technological Institute, Thrissur. 21-08-2019 160
Sealed competitive tenders are invited for the supply of Equipments for the Mechanical engineering branch of Maharaja’s Technological Institute, Thrissur. 21-08-2019 167
Sealed and competitive tenders are invited for the supply of Consumables and Stationery Items for Applied Art Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Reg 20-08-2019 158
Government Technical School, Pala - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Equipment to Automobile section – Tender Date Extension Notice - Reg 30-07-2019 259
Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Sealed competitive tenders are invited for the supply of various equipments - Reg 02-07-2019 478
Government Polytechnic College, Adoor – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for Latex Technology Lab of Polymer Technology Department – Tender Date Extension Notice – Reg 22-06-2019 375
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.