സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവാദ നടപടിക്രമങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Self Financing Colleges Approval Process

The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

    • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

    • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

    • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

    • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

For more details refer to the enlisted documents.

തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Approval of existing diploma courses in Self Financing Polytechnic Colleges in the State – Erratum - Orders 12-03-2018 1540
Applications Invited for Extension of AICTE approval for the Existing Courses from the existing Self Financing Engineering Colleges/Polytechnic Colleges for the year 2018-19 - Reg 16-02-2018 1568
Applications invited for Extension of AICTE Approval for the Existing Courses from the existing Self Financing Engineering Colleges for the year 2018-19 – Reg 02-02-2018 1647
Application invited for Extension of AICTE Approval to Self Financing Institutions for existing courses for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1916
Application invited for Extension of AICTE Approval to Government/Aided Polytechnic Colleges for existing courses for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1520
Application invited for Extension of AICTE Approval for the existing courses from Self Financing Engineering Colleges for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1942
Application invited for Extension of AICTE Approval to Government/Aided Engineering Colleges for the existing courses for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1516
Approval of Existing Diploma Courses in Self-financing Polytechnic Colleges in the State – Extension granted - Orders 13-11-2017 1729
സ്വകാര്യ/സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകള്‍ - 2017-18 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള എഗ്രിമെന്‍റ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 20-06-2017 2027
2017-18 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 18-05-2017 1962
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.