സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവാദ നടപടിക്രമങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Self Financing Colleges Approval Process

The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

    • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

    • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

    • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

    • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

For more details refer to the enlisted documents.

തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Self Financing Polytechnic Colleges in the State – Agreement – Modification - Reg 17-09-2018 1012
Nomination of Sri A James Raj, Joint Secretary to Government, Higher Education Department to the Board of Governors of Self-financing Engineering, MCA, MBA and Architectural Colleges – Sanctioned - Orders 17-07-2018 1153
സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകളുടെ 2018-19 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള തുടരംഗീകാരം - സമ്മതപത്രം ഒപ്പിടല്‍ എന്നിവ – സംബന്ധിച്ച് 26-05-2018 1270
Approval of existing diploma courses in Self Financing Polytechnic Colleges in the State – Erratum - Orders 12-03-2018 1491
Applications Invited for Extension of AICTE approval for the Existing Courses from the existing Self Financing Engineering Colleges/Polytechnic Colleges for the year 2018-19 - Reg 16-02-2018 1528
Applications invited for Extension of AICTE Approval for the Existing Courses from the existing Self Financing Engineering Colleges for the year 2018-19 – Reg 02-02-2018 1607
Application invited for Extension of AICTE Approval to Self Financing Institutions for existing courses for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1864
Application invited for Extension of AICTE Approval to Government/Aided Polytechnic Colleges for existing courses for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1474
Application invited for Extension of AICTE Approval for the existing courses from Self Financing Engineering Colleges for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1897
Application invited for Extension of AICTE Approval to Government/Aided Engineering Colleges for the existing courses for the academic year 2018-19 – Reg 10-01-2018 1465
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.