സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവാദ നടപടിക്രമങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Self Financing Colleges Approval Process

The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

    • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

    • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

    • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

    • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

For more details refer to the enlisted documents.

തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Applications invited for Extension of AICTE Approval to Government/Aided Engineering Colleges and Self Financing Engineering Colleges or the year 2020-21 - Reg 12-02-2020 914
Technical – Applications invited for extension of AICTE approval to Self Financing Institutions for existing courses for the academic year 2020-21 - Orders 11-02-2020 686
സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡെഡ് / സ്വകാര്യ സാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ തുടരംഗീകാരം - ഓണ്‍ലൈണ്‍ വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 06-02-2020 806
സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ക്ക് ബാധകമായ ഫീസ് വര്‍ദ്ധനവ് - സംബന്ധിച്ച് 11-12-2019 802
Grant of Provisional Affiliation to TOMS College of Engineering, Mattakkara, Kottayam under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 671
Grant of Provisional Affiliation to Holy Grace Polytechnic College, Kuruvilassery, Mala, Thrissur under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 730
Grant of Provisional Affiliation to Jai Bharath College of Management and Engineering Technology, Vengola, Ernakulam under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 630
Grant of Provisional Affiliation to MET’s School of Engineering, Mala, Thrissur under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 652
Grant of Provisional Affiliation to MGM Silver Jubilee Polytechnic College, Pilathara, Kannur under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 750
Grant of Provisional Affiliation to Younus College of Polytechnic, Thalachira, Kottarakkara, Kollam under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 697
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.