പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ലാറ്ററൽ എൻട്രി - ഒഴിവുള്ള സീറ്റ് നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 08-ആഗസ്റ്റ്-2017 1145
B.Tech Lateral Entry Spot Admission 2017-18 – List of Allotted Candidates - Reg 07-ആഗസ്റ്റ്-2017 1443
M.Tech Spot Admission 2017-18 – Instructions to Students - Reg 07-ആഗസ്റ്റ്-2017 1745
B.Tech Lateral Entry Spot Admission 2017-18 – Vacancy Position – Reg 04-ആഗസ്റ്റ്-2017 1434
ബി. ടെക്ക് പ്രവേശനം 2017-18 – കേന്ദ്രീകൃത സ്‍പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 04-ആഗസ്റ്റ്-2017 1184
MCA Admission 2017-18 - Reg 03-ആഗസ്റ്റ്-2017 1355
M.Tech Admission 2017-18 - Schedule for Spot admission - Reg 03-ആഗസ്റ്റ്-2017 1172
M.Tech Spot Admission 2017 – Reg 01-ആഗസ്റ്റ്-2017 1315
ബി.ടെക് ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി സ്പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ 2017 - സംബന്ധിച്ച് 31-ജൂലായ്-2017 1096
ബി.എഫ്.എ. അഡ്‍മിഷന്‍ 2017 – സ്ഥാപന മാറ്റവും രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്‍റും - സംബന്ധിച്ച് 26-ജൂലായ്-2017 1191
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.