പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
List of selected candidates for admission to MFA Painting and MFA Sculpture for the academic year 2019-20 at College of Fine Arts, Thiruvananthapuram - publishing of – Reg - 06-സെപ്റ്റംബർ-2019 1582
Admission to MFA (Painting) for the academic year 2019-20 – List of candidates selected for interview – publishing of – Reg 31-ആഗസ്റ്റ്-2019 1474
Admission to MFA (Sculpture) for the academic year 2019-20 – List of candidates selected for interview – publishing of – Reg 31-ആഗസ്റ്റ്-2019 1371
M.Tech Admission 2019 - Vacancy List after the Spot Admission - Reg 29-ആഗസ്റ്റ്-2019 2494
ബി ടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി കോഴ്സ് നു ഒഴിവുള്ള ലാപ്‌സീഡ് സീറ്റുകളിൽ കൂടി പ്രവേശനം നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 29-ആഗസ്റ്റ്-2019 1905
എം.സി.എ (റഗുലർ ) എം.സി.എ (ലാറ്ററൽ എൻട്രി )ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ വഴി പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 29-ആഗസ്റ്റ്-2019 1495
ബി.ടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനം -2019 -20 ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്‌ഥാപനതലത്തിൽ സ്പോട്ട് അഡ്‌മിഷൻ നടത്തുന്നതിന് അതോടൊപ്പം Tution Fee Waiver scheme (TFW) ലെ 5% സൂപ്പർ ന്യൂമററി സീറ്റുകൾ നികത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് (2) 29-ആഗസ്റ്റ്-2019 1588
M.Tech Spot Admission 2019-20 – Vacancy List - Reg 27-ആഗസ്റ്റ്-2019 2051
M.Tech Spot Admission 2019-20 – Format of Authorization Letter - Reg 27-ആഗസ്റ്റ്-2019 1780
B.Tech Centralised Spot Admission 2019 – Institute-wise Vacancy Position - Reg 27-ആഗസ്റ്റ്-2019 2604
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.