പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
BFA Admission 2018-19 – Written Examination - Results 05-ജൂലായ്-2018 1485
എം ടെക് പ്രവേശനം 2018 - 2019 03-ജൂലായ്-2018 1021
Prospectus for B.Tech (Evening) Degree Admission – July 2018 - Reg 26-ജൂൺ-2018 1410
Selection List for the Written Exam of BFA Admission 2018 - Reg 26-ജൂൺ-2018 1465
M.Tech Admission 2018-19 – Last date for submitting applications has been extended up to 21/06/2018 - Reg 20-ജൂൺ-2018 1530
Diploma in Secretarial Practice Admission 2018-19 – Prospectus 19-ജൂൺ-2018 1760
Fashion Designing and Garment Technology (FDGT) Admission 2018-19 – Prospectus 19-ജൂൺ-2018 883
Revised Time Schedule for BFA Admission 2018-2019 - Reg 18-ജൂൺ-2018 964
ബി.എഫ്.എ. അഡ്‍മിഷന്‍ 2018-19 – പരീക്ഷ തീയതി നീട്ടിയത് - സംബന്ധിച്ച് 18-ജൂൺ-2018 795
Lateral Entry B.Tech Admission 2018-19 - Revised Time Schedule – Reg 14-ജൂൺ-2018 745
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.