പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
B.Tech Admission 2018-19 – Spot Admission – Details – Reg 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 2061
ബി.ടെക് പ്രവേശനം 2018-19 – സ്‍പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ - വിവരം അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 1230
ബി.ടെക് പ്രവേശനം 2018-19 – സ്‍പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 1175
BFA Admission 2018-19 - Second Allotment – Reg 01-ആഗസ്റ്റ്-2018 871
M.Tech Spot Admission 2018 – Instructions – Reg 01-ആഗസ്റ്റ്-2018 1048
ബി .ടെക് & എം .ടെക് ഓറിയന്റഷൻ പ്രോഗ്രാം 01-ആഗസ്റ്റ്-2018 720
ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി സ്പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ 2018 - സംബന്ധിച്ച് 31-ജൂലായ്-2018 819
M.Tech Spot Admission 2018-19 – Instructions - Reg 30-ജൂലായ്-2018 944
M.Tech Spot Admission 2018-19 – Schedule - Reg 30-ജൂലായ്-2018 933
എം.ടെക് അഡ്‍മിഷന്‍ 2018-19 – സ്പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-ജൂലായ്-2018 851

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.