പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
PROSPECTUS FOR B.TECH LATERAL ENTRY COURSE – 2021-2022 22-സെപ്റ്റംബർ-2021 266
PROSPECTUS FOR ADMISSION TO BFA DEGREE COURSE FOR THE YEAR 2021-22 22-സെപ്റ്റംബർ-2021 136
സര്‍ക്കാര്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജുകളിലെ ബി.എഫ്.എ. ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 22-സെപ്റ്റംബർ-2021 155
2021-2022 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ എം.ടെക് കോഴ്സ് പ്രവേശനം - പ്രോസ്പെക്ടസ് 20-സെപ്റ്റംബർ-2021 574
2021-2022 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ എം.ടെക് കോഴ്സ് പ്രവേശനം - സംബന്ധിച്ച് 20-സെപ്റ്റംബർ-2021 391
2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ബിടെക് ഈവനിങ്ങ് കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ – സംബന്ധിച്ച് 15-സെപ്റ്റംബർ-2021 176
Lateral Entry Admission for B.Tech Course 2021-22 - Reg 10-സെപ്റ്റംബർ-2021 286
2021 – 22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ബിടെക് ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പ്രവേശനം - സംബന്ധിച്ച് 10-സെപ്റ്റംബർ-2021 161
2021-22 വര്‍ഷത്തെ ബിടെക് ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പ്രവേശനം - സംബന്ധിച്ച് 06-സെപ്റ്റംബർ-2021 163
2021 -22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ബി.ടെക് ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പ്രവേശനം നീട്ടുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-ആഗസ്റ്റ്-2021 341
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.