പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
List of Candidates selected for Admission to MFA Courses 2018-19 at College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Reg 19-സെപ്റ്റംബർ-2018 941
Selected candidates for interview for admission to the MFA (Painting) course for the academic year 2018-19 – Reg 04-സെപ്റ്റംബർ-2018 920
Selected candidates for interview for admission to the MFA (Sculpture) course for the academic year 2018-19 – Reg 04-സെപ്റ്റംബർ-2018 944
M.Tech Admission 2018-19 – Admission for Vacant Seats - Reg 18-ആഗസ്റ്റ്-2018 1783
എം.ടെക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ 2018 – പ്രവേശനം നേടേണ്ട തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 18-ആഗസ്റ്റ്-2018 1176
MCA Admission 2018 – spot Admission for vacant seats-Reg 17-ആഗസ്റ്റ്-2018 1077
M.Tech Admission 2018-19 – Spot Admission for Vacant Seats - Reg 16-ആഗസ്റ്റ്-2018 1197
എം.ടെക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ 2018 – പ്രവേശനം നേടേണ്ട തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 16-ആഗസ്റ്റ്-2018 914
ബി.ടെക് അഡ്മിഷന്‍ 2018 – സംബന്ധിച്ച് 14-ആഗസ്റ്റ്-2018 1026
എം.ടെക് അഡ്മിഷന്‍ 2018 – റ്റി.സി., ഫീസ് എന്നിവ തിരിച്ചു നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 14-ആഗസ്റ്റ്-2018 738

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.