പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
List of Students for interview for MFA Painting and Sculpture 03-ജൂൺ-2023 77
List of Students 23-May-2023 23-മെയ്-2023 126
2022-23 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ എം.ടെക് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീഫണ്ട് - സംബന്ധിച്ച് 27-ഏപ്രിൽ-2023 143
MCAP 2022 - തുടർ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 16-ഡിസംബർ-2022 875
Spot Admission for M.Tech Translational Engineering 21-നവംബർ-2022 803
M.Tech Admission 2022- Institutewise spot admission schedule 20-നവംബർ-2022 823
Government Engineering College, Barton Hill - M.Tech Translational Engineering - Spot Admission 2022 - Reg 22-ഒക്ടോബർ-2022 891
M.Tech admission 2022-23 Revised Time Schedule 22-സെപ്റ്റംബർ-2022 2003
2022 - 2023 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ എം.ടേക് പ്രേവേശനം - അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ർഖിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-സെപ്റ്റംബർ-2022 1027
B.Tech Evening Degree Course Admission 2022-23 - Vacant Seats & Waiting List 01-സെപ്റ്റംബർ-2022 1071

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.