ഓൺലൈൻ പ്രവേശനം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Admission of B.Tech Lateral Entry (LET) 2020-21 - Reg 17-03-2021 1602
College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Admission to MFA (Painting) and MFA (Sculpture) - Reg 15-03-2021 1964
M.Tech Admission 2021-2022 – Preparation of M.Tech Prospectus - Reg 10-03-2021 3336
M.Tech Admission 2020-21 - Institution-wise Spot Admission - Reg 01-12-2020 1548
M.Tech Spot Admission 2020 - Time Schedule and Guidelines - Reg 28-11-2020 1256
M.Tech Admission 2020-21 - Time Schedule and Guidelines for Third Allotment cum Spot Admission - Reg 26-11-2020 1387
ബി.ടെക് ഈവനിംഗ്(2020-21) പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് - 25-11-2020 1578
MCAP 2020 - Registration for Third Allotment cum Spot Admission is now open to all students in the ranklist till 24/11/2020, 1 PM 23-11-2020 1881
M.Tech/M.Plan Admission 2020-21 - Vacancy List for Third Allotment cum Spot Admission - Reg 21-11-2020 1371
M.Tech Admission 2020-21 - Time Schedule for Third Allotment cum Spot Admission - Reg 21-11-2020 1446

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.