പൊതു രേഖകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

GENERAL

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - വിജ്ഞാപനം - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 1822
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 15 KM ദൂരപരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദുര്‍ഘട മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 1216
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ദുർഘടമേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക (കരട്) പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് 05-04-2022 2015
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഒരു ജില്ലയിലെ 15 കി.മി ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് (കരട്) - പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് 04-03-2022 1595
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - ജീവനക്കാർ SPARK, MIS ൽ നൽികിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് തിരുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപന മേധാവിയെ അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-02-2022 2411
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ജീവനക്കാരുടെ സേവന വിവരങ്ങള്‍ MIS സോഫ്ട്‍വെയറില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 01-02-2022 1169
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - മലയോര / ദുർഘടമേഖലകൾ നിർവ്വചിച്ച് - ഉത്തരവ് 18-03-2020 1248
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - പരിഷ്കരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും - പ്രത്യേക മുൻഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭേദഗതി 05-04-2018 1965
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - പരിഷ്കരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും - ഹോം സ്റ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഭേദഗതി 29-08-2017 1903
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - പരിഷ്കരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും - ഉത്തരവ് 25-02-2017 1731

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.