കാര്യാലയങ്ങളും സ്‌ഥാപനങ്ങളും 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2022 - Revised User Manual For Employees - Received from SPARK on 06.06.2022 06-06-2022 127
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റ നടപടികളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി - സംബന്ധിച്ച് 04-06-2022 197
Sanctioned Post Status in SPARK on 03.06.2022 03-06-2022 123
Sanctioned Post Status in SPARK on 02.06.2022 02-06-2022 80
Sanctioned Post Status in SPARK on 01.06.2022 01-06-2022 95
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം SPARK മുഖേന നടത്തുന്നതിന് - GFID ദേവികൂളം,GFID രാജാക്കാട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 01-06-2022 82
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം SPARK മുഖേന നടത്തുന്നതിന് - GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE PTDC,തൃശൂരിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 01-06-2022 72
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം -സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് സ്ഥാപനമേധാവിക്കുള്ള നിർദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച് 31-05-2022 126
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - വിജ്ഞാപനം - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 198
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 15 KM ദൂരപരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദുര്‍ഘട മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 121
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.