ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് II എന്നീ സമാന തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - അന്തിമ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 01-08-2022 1059
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് / ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് - വിവിധ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 01-08-2022 973
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ കോമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലമാറ്റ നിയമനം - അന്തിമ സ്ഥലം മാറ്റ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധികരിച്ച് - ഉത്തരവ് 30-07-2022 952
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 30-07-2022 847
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 30-07-2022 1065
ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - "സ്പാർക്ക്" നിർമിത കരട് പട്ടിക - സംബന്ധിച്ച് 30-07-2022 1102
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - വിവിധ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകളിലെ ലെക്ച്ചറർ ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - അർഹമായ അപേക്ഷകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരം പ്രെസിദ്ധികരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-07-2022 895
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 30-07-2022 1045
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ലെക്ച്ചറർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - സ്ഥലം മാറ്റം - അന്തിമ പട്ടിക - പ്രെസിദ്ധികരിച്ച് - ഉത്തരവ് 29-07-2022 1060
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ലെക്ച്ചറർ ഇൻ കോമേഴ്‌സ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - അന്തിമ ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 29-07-2022 793

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.