ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2022 - Revised User Manual For Employees - Received from SPARK on 06.06.2022 06-06-2022 301
Sanctioned Post Status in SPARK on 03.06.2022 03-06-2022 236
Sanctioned Post Status in SPARK on 02.06.2022 02-06-2022 113
Sanctioned Post Status in SPARK on 01.06.2022 01-06-2022 146
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - വിജ്ഞാപനം - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 400
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 15 KM ദൂരപരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദുര്‍ഘട മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 194
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - ജീവനക്കാർ SPARK, MIS ൽ നൽികിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് തിരുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപന മേധാവിയെ അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-02-2022 437
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.