കമ്പ്യൂട്ടർ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ശ്രീ. സലമോൻ പി.വൈ. യെ നെടുങ്കണ്ടം ഗവ: പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ മെയിന്റനന്‍സ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ആയി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ്