ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ ശ്രീ.ലൈജു ലൂക്കോസ് - പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്