കളമേശേരി പോളിടെക്നിക്ക് വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ. വി.എം. രാജശേഖരന്‍ - അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തത് - വേല വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ്