ശ്രീ. ബിനോജ് എസ്., ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍, ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് , സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണ‍ൂര്‍ - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ പുനര്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്